Skip Ribbon Commands
Skip to main content
kiinteistnhoitaja
  • Youtube
  • Kehitämme toimintaamme

kiinteistonh.jpgKiinteistönhoitaja

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto,
Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Erityisopetuksen hakukoodi 600

Koulutus toteutetaan työvaltaisin opetusmenetelmin 

Ihmisten viihtyvyys lähtee pienistä teoista!

Kiinteistönhoitaja vastaa kiinteistön tekniikan toimivuudesta ja siitä, että suunnitelmissa esitetyt toiminnalliset arvot toteutuvat mahdollisimman hyvin. Kiinteistönhoitoalan ammattilainen on tyypillinen monialaosaaja. Kiinteistönhoitajalla on tietoa rakennuksen kokonaisuudesta ja toimivuudesta ja hän vastaa usein myös viheralueista. Hän tuntee kiinteistön rakennus-, LVI- ja sähköjärjestelmät niin, että pystyy tekemään itse yksinkertaiset säädöt, pienet huollot, korjaukset ja mittaukset ja osaa kutsua kulloinkin tarvittavan erikoisosaajan paikalle tekemään vaativat ammattityöt. Kiinteistönhoitaja hallitsee rakennuksen elinkaaren, huollon ja ulkoalueiden hoidon.

Kiinteistönhoidon tavoitteena on luoda ja ylläpitää kiinteistön käytön kannalta tarkoituksenmukaisimmat, turvallisimmat ja taloudellisimmat puitteet. Jokainen kiinteistönhoitaja vastaa itsenäisesti omasta työkohteestaan, johon kuuluu esimerkiksi yksi tai useampi kerrosasuintalo ulkoalueineen. Kiinteistönhoitaja työskentelee ilman työnjohdon välitöntä valvontaa. Työnjohtoon pidetään tarvittaessa yhteyttä puhelimen välityksellä, mitä kautta myös saadaan tietoja kiireellisistä tehtävistä. Ulkoaluetöihin kuuluvat pihojen puhtaanapito ja viheralueiden hoito sekä talvisin lumityöt ja kulkuväylien hiekoitus. Porras- ja saunatilojen siivoukseen on eri siivoushenkilöstö tai ne tekee ulkopuolinen siivousliike. Kiinteistönhoitajalta edellytetään traktorinajotaitoa, muiden ulkotöissä tarvittavien työkoneiden käyttötaitoa sekä ajokorttia, mikä on välttämätön päivystystehtävissä.

Koulutukseen hakeminen

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta saat opinto-ohjaaja Heli Kantolalta p.040 834 2518. Sähköpostiosoite on muodossa etunimi.sukunimi@vaasa.fi.

 

 

 Katso videoklippi kiinteistönhoitajakoulutuksesta